เจ้าท่าจันทบุรี ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชนและชาวประมงพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์

วันที่ 22 มิถุนายน 2564
นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมนายเสกสรร เพียรดี เจ้าพนักงานตรวจเรือ และนางสาวสุรีรัตน์ มิ่งเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเรือ ได้จัดโครงการออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ บริเวณ คลองคุกขี้ไก่ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ เป็นการประสานงานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมประมงพื้นบ้านอำเภอแหลมสิงห์และเจ้าท่าจันทบุรี จึงได้รับคำขอบคุณจากชาวประมงพื้นบ้านเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป สนง. เจ้าท่าฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวประมงหลายๆคน ต้องเช่าเหมารถเพื่อเดินทางไปติดต่อราชการเอง โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะและยังเสียเวลาในกรณีขาดเอกสารต่างๆ ต้องไป-กลับหลายๆเที่ยว ทั้งนี้มีจำนวนเรือประมงพื้นบ้านได้รับการยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือและตรวจเรือทั้งสิ้น 39 ลำ

วันที่:20 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 52

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่