อำนาจหน้าที่

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบงานตรวจการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือ และงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว)
  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่:02 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:

Post View : 108

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin