เขตความรับผิดชอบ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี มีอำนาจหน้าที่ตามพระรรชบัญยัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เขตพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว

วันที่:02 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:

Post View : 138

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin