ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด)

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายเสกสรร เพียรดี เจ้าพนักงานตรวจเรือ นายศุภกฤต โอ่งเคลือบ เจ้าพนักงานตรวจท่า และนายชาญวิทย์ สัมมาขันธ์ นักวิชาการขนส่ง พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เช่น สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขนส่งจังหวัดจันทบุรี แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี และ บขส. ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายจุฬา สุขมานพ) ในโอกาสตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด) พร้อมทั้งปรึกษาข้อราชการ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ให้กำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการปฏิบัติราชการเพื่อรับใช้ประชาชน และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติต่อไป

วันที่:12 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 67

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่