เจ้าท่าจันทบุรีร่วมบูรณาการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมบูรณาการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส เฟส 2 กับจังหวัดจันทบุรี เพิ่มช่องทางระบายน้ำ ป้องกัน แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากฝั่งตะวันตกเขตเมืองจันทบุรี ตลอดริมคลองน้ำใส / จังหวัดจันทบุรีได้รวมพลังบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปภ.เขต 17 ทหาร กอ.รมน. ตำรวจ อส.จิตอาสา ๙๐๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. เทศบาลฯ อบต. และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ตลอดแนวคลองน้ำใส พื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจันทบุรีที่เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน เป็นประจำบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก พร้อมใจร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส รวมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ เศษหิน ปูนทราย ท่อน้ำ เตาหม้อเก่า และโพงพางกีดขวางทางน้ำ โดยมีการนำเครื่องจักรมาช่วยกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำผ่านสะดวก และแบ่งเป็น 5 จุดใหญ่คือ 1.สะพานตลาดเจริญสุข 2.สะพานวิทยาลัยนาฎศิลป 3. สะพานหมู่บ้านมั่นคง 4. สะพานบ้านสวย 5.สะพานสำนักงานปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ และโพงพางกีดขวางทางน้ำ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี, สนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี และจิตอาสา ๙๐๔ โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ทุ่มเทเพื่อให้คลองน้ำใส เพิ่มช่องทางการระบายน้ำให้สามารถไหลถ่ายเทออกสู่ทะเลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

วันที่:15 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 91

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่