เจ้าท่าจันทบุรีโเข้าร่วมครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี , นายศุภกฤต โอ่งเคลือบ เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ และนายชาญวิทย์ สัมมาขันธ์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อประกอบกิจการเลี้ยงหอยนางรมในแม่น้ำเวฬุ จ.จันทบุรี ณ ท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต. เกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี / ป.ป.ช.ภาค 2 / ศรชล. / กอ.รมน./ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี / ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสื่อมวลชนลงเรือเพื่อสำรวจ ตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อประกอบกิจการเลี้ยงหอยนางรมในแม่น้ำเวฬุ เก็บข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามที่มีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการเลี้ยงหอยนางรมมีการขยายพื้นที่รุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนส่งผลต่อประชาชนผู้สัญจรทางน้ำ และชาวประมงพื้นบ้าน รวมทั้งทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ หลังจากนั้นคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุป ทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดประโยชน์ร่วมกันและไม่มีผลกระทบ เบื้องต้นมีการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบโครงการจัดที่อยู่อาศัยให้ได้ทำกิน แต่ภายใต้เงื่อนไขการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้เลี้ยงต้องใส่ใจไม่ให้เกิดขยะทะเลและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นจะได้มีการนำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป

วันที่:08 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 38

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่