เจ้าท่าจันทบุรี ร่วมสำรวจคลองน้ำใส เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี และนายลือศักดิ์ ประกอบพรรค นายท้ายเรือกลชายทะเล ร่วมตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า”คลองน้ำใส” หลังดำเนินกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ บริเวณสะพานนาฏศิลป์ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะทำงานโครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส ที่บูรณาการหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนลงเรือสำรวจคลองน้ำใส ประเมิน ติดตามความคืบหน้าการป้องกัน และแก้ปัญหาน้ำรอการระบาย น้ำเอ่อล้นตลิ่ง น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ริมคลองน้ำใส ฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมแสดงพลังถึงความจงรักภักดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจะมีการพัฒนา ฟื้นฟู ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะริมคลองน้ำใสให้สวยงาม สะอาดตา มีการปลูกต้นไม้สวยงาม กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อใช้พื้นที่ริมคลองให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่พักผ่อน และเปิดช่องทางน้ำให้ไหลสะดวกป้องกันปัญหาฝนตกน้ำรอการระบาย น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและจากการบูรณาการ รวมจิตใจของทีมงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จ
ปัจจุบันคลองน้ำใสเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นโครงการตัวอย่างของจังหวัดจันทบุรีที่มีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาไม่ใช่ทำแบบผักชีโรยหน้า สร้างภาพ หรือหวังทำงานเพื่อเอาผลงานไปรายงานจึงถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่จะได้ขยายผลไปยังอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีต่อไป

วันที่:23 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 51

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่