สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี “ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ และจังหวัดจันทบุรีเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”  No Gift Policy

 

วันที่:14 ธันวาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi