ออกโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับกรมเจ้าท่าของจบ.6(จบ.)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

เวลา 9:00-12.00 น. นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ออกโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับกรมเจ้าท่าของจบ.6(จบ.) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และร่วมรับฟังประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2565 โดยร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมจำนวน 24 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 (หมู่บ้านไร้แผ่นดิน) ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เวลา 14:00-16:30 น. นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ออกโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับกรมเจ้าท่าของจบ.6(จบ.) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และร่วมรับฟังประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2565 โดยร่วมกับนายอำเภอแหลมสิงห์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม ซึ่งมีผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม 40 คน ณ ห้องประชุมมณีแดง ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมลงพื้นที่สำรวจร่องน้ำคลองอีมุย

วันที่:22 ธันวาคม 2565

เข้าชม:61

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่