นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

  • ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี รับทราบประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายฯ ให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี

  • ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยการติดป้ายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) บริเวณหน้าสำนักงานฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการสำนักงานทราบถึงนโยบายด้วย

  • การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

วันที่:28 ธันวาคม 2565

เข้าชม:121

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่