แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่:28 ธันวาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 5

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi