การประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีได้จัดการประชุม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี โดยมี นายสุรศกดิ์ แจ้งจุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี เป็นประธาน และมีข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การลงระบบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
2.2 สรุปการปฏิบัติงานศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่
2.3 งบประมาณ
2.4 การปฏิบัติราชการของ จภ.6(จบ.) ในเดือนมกราคม
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การดำเนินการตามข้อสั่งการผจภ.6
3.2 อาคารบ้านพักราชการเสียหาย
3.3 การปรับภูมิทัศน์สำนักงาน
3.4 งานตามภารกิจในหน้าที่
3.5 ITA
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การถ่ายทอดเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

วันที่:09 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 7

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่