ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

17สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเกวียนหัก ในการประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังมีการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในประเทศมีการแพร่ระบาดลดลงนั้น จึงได้ติดตั้งจอทีวีเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางน้ำ โดยภายในนั้นแสดงคลิปวิดิโอวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการท่าเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่บนเรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ให้ทราบถึงนโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำของกรมเจ้าท่า ณ บริเวณพื้นที่ท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

วันที่:19 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่