ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

วันพุธ ที่ 25 ม.ค.66 เวลา 14.00 น. ณ โถงแสงจันท์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชาวประมง และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายกสมาคมชาวประมงอำเภอท่าใหม่ ได้กล่าวความเป็นมา และรายละเอียดของการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ของสมาชิกชาวประมง ซึ่งองค์กรภาคประมงของจังหวัดจันทบุรี อันประกอบด้วย สมาคมเรืออวนครอบปลากะตัก(ประเทศไทย) สมาคมชาวประมงอำเภอท่าใหม่ ได้รับการประสานจากทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ต่อไป

 

 

วันที่:26 มกราคม 2566

เข้าชม:65

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่