สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรีร่วมจัดกิจกรรม กับโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ในโครงการ Let’s get on the boat

วันที่ 27 ม.ค.66 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในร่วมจัดกิจกรรม กับโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ในโครงการ Let’s get on the boat ซึ่งเป็นโครงการปลูกฝังให้เด็กๆ มีความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยตั้งแต่ประถมวัย (Safety Awareness) สามารถช่วยเหลือตนเองเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีอยู่บนเรือได้อย่างถูกต้อง เช่น เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ เป็นการตอบโจทย์ภารกิจหลักของกรมเจ้าท่า คือ การยกระดับความปลอดภัยทางน้ำโดยการเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย (Improving Maritime Safety by Enhance Safety Awareness) ในการสัญจรทางน้ำ

วันที่:27 มกราคม 2566

เข้าชม:

Post View : 28

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่