การดำเนินการตรวจตรา ปราบปราม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

การดำเนินการตรวจตรา ปราบปราม ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตามคำสั่งท้ายหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ที่ คค 0316/ชบ.44 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

 

ผลการดำเนินการตรวจตรา ปราบปราม

  • วันที่ 3 มีนาคม 2566 มีการตรวจเรือจำนวนทั้งสิ้น 20 ลำ พบผู้กระทำผิดตามมาตรา 9 ใช้เรือมิได้รับใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 1 ลำ ทั้งนี้ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ พร้อมชี้แจงให้เจ้าของเรือรับทราบถึงข้อกฎหมาย และให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 7 วัน
  • วันที่ 4 มีนาคม 2566  มีการตรวจเรือจำนวนทั้งสิ้น 25 ลำ พบผู้กระทำผิดตามมาตรา 166 เรือต้องมีชื่อเรือเป็นอักษรไทยติดไว้ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายที่หัวเรือ โดยดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 161 จำนวน 1 ลำ พร้อมชี้แจงให้เจ้าของเรือรับทราบถึงข้อกฎหมาย และให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 7 วัน
  • วันที่ 5 มีนาคม 2566  มีการตรวจเรือจำนวนทั้งสิ้น 11 ลำ พบผู้กระทำผิดตามมาตรา 161 ไม่นำเอกสารใบอนุญาตใช่เรือไว้ในเรือและ มาตรา 147 ฐานใช้เรือลำนั้นในระหว่างอายุใบอนุญาตกระดาษใบอนุญาตนั้นสูญหายไป โดยดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 161 และ 147 จำนวน 2 ลำ พร้อมชี้แจงให้เจ้าของเรือรับทราบถึงข้อกฎหมาย และให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 7 วัน
  • วันที่ 6 มีนาคม 2566  มีการตรวจเรือจำนวนทั้งสิ้น 17 ลำ พบผู้กระทำผิดตามมาตรา 150 ไม่นำเอกสารใบอนุญาตใช้เรือไว้ในเรือโดยดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 161 จำนวน 2 ลำ พร้อมชี้แจงให้เจ้าของเรือรับทราบถึงข้อกฎหมาย และให้ดำเนินให้ถูกต้องต่อไป

วันที่:03 มีนาคม 2566

เข้าชม:68

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่