ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูคลองเวฬุ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูคลองเวฬุ โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูคลองเวฬุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้การประชุมรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

วันที่:16 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าชม:50

ข้อมูลโดย: adminchanthaburi

แกลเลอรี่